Polityka zakupowa państwa i potencjał MŚP na rynku zamówień publicznych

Polityka zakupowa państwa na lata 2022–2025 została skonstruowana z myślą o wspieraniu przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ich aktywności na rynku zamówień publicznych. Regulacja sektora zamówień publicznych stanowi nadal stosunkowo nowe wyzwanie dla polskich przedsiębiorców. Jednym z jej głównych celów jest rozwijanie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez poszerzenie dostępu do rynku zamówień publicznych.

Czytaj dalej

Podstawy zamówień publicznych. Wprowadzenie do procesu, przepisów i definicji.

Zamówienia publiczne stanowią istotny mechanizm, za pomocą którego podmioty publiczne, takie jak administracja rządowa czy jednostki samorządu terytorialnego, nabywają różnego rodzaju dobra i usługi na otwartym rynku. W tym kontekście, te instytucje są nazywane zamawiającymi. Procedury związane z zamówieniami publicznymi precyzyjnie określają kroki, jakie zamawiający podejmują w procesie zakupów.

Czytaj dalej