Monitorowanie przetargów i sporządzanie ofert

Gwarantujemy bezpieczeństwo procesu zamówień publicznych

Doradztwo prawne dla Wykonawców i Zamawiających

Skuteczna obsługa zamówień publicznych

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zamówień publicznych, którzy świadczą kompleksowe usługi prawno-doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstw z różnych sektorów. Nasze działania opierają się na indywidualnym podejściu do każdego projektu oraz analizowaniu czynników rynkowych, dzięki czemu zapewniamy profesjonalne doradztwo na każdym etapie obsługi zamówień publicznych.

1

Przygotowanie dokumentacji zamówienia

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Analiza potrzeb i wymagań
 • Specyfikacja warunków zamówienia, w tym:
  • opis warunków udziału w postępowaniu
  • opis kryteriów oceny ofert
  • wzór umowy
  • opis kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności

2

Obsługa prawna w procesie udzielania zamówienia publicznego

 • Przygotowanie dokumentacji zamówienia (pkt. 1)
 • Wyjaśnienia dokumentacji zamówienia
 • Badanie ofert
 • Ocena ofert
 • Obsługa procesu odwoławczego
 • Udział w negocjacjach (w określonych trybach)

3

Obsługa procesu odwoławczego i skargowego

 • Opracowanie wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy
 • Opracowanie opozycji przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
 • do postępowania odwoławczego
 • Opracowanie odpowiedzi na odwołanie
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Reprezentacja przed Sądem Okręgowym w Warszawie

4

Usługi dodatkowe

 • Ocena efektywności obsługi zamówień publicznych
 • Organizacja i wdrożenie procesu wspólnych zamówień publicznych
 • (platformy współpracy) dla jednostki samorządu i jednostek podległych
 • Obsługa prawna zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przeprowadzanie postępowań

Outsourcing zamówień publicznych

Dajemy bezpieczeństwo podmiotom z sektora publicznego realizując dla nich skuteczną obsługę zamówień publicznych, w taki sposób, aby każda weryfikacja organów kontrolnych nie wykazywała żadnych uchybień i nie narażała pracowników zamawiającego na negatywne skutki.

Zobacz więcej

Eksperckie doradztwo

Profesjonalna obsługa zamówień publicznych.
Zaufaj ponad 15-letniemu doświadczeniu!