Zespół

Kancelaria Prawna LPW Law & Tax Jan Maszestow sp.k. powstała poprzez wydzielenie Działu Prawnego LPW Sp. z o.o. i połączenie z wiedzą i doświadczeniem radcy prawnego Jana Maszestow.

Jan Maszestow

radca prawny, Partner, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Opolu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze zarówno podmiotów z sektora finansów publicznych jak i przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, administracyjnego, w szczególności w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowywał analizy prawne i brałem udział w negocjacjach kilkunastu projektów inwestycyjnych, w tym z zakresu PPP, które zamknęły się podpisaniem umowy z partnerami prywatnymi. Posiada duże doświadczenie także w zakresie, postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, ZUS, zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz realizacji dużych inwestycji ze środków publicznych – w tym z udziałem Funduszy Unijnych. Wykładowca na uczelniach wyższych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Beata Lazarowicz

Dyrektor Zarządzający, Prokurent, ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa zamówień publicznych i szeroko rozumianego prawa związanego z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Przeprowadziła kilkaset postępowań przetargowych, zarówno dla sektora publicznego jak i dla dużych przedsiębiorstw, realizując doradztwo kompleksowo, tj. przygotowanie dokumentacji przetargowej, prowadzenie postępowania, odpowiedzi na pytania, wybór i podpisanie umowy, ewentualne spory przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada doświadczenie w doradztwie zarówno dla małych samorządów (gminy), jak i dla miast czy spółek Skarbu Państwa, realizując projekty inwestycyjne sięgające setek milionów złotych. Szczególne doświadczenie posiada w realizacji projektów z obszaru Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, będąc Kierownikiem Projektu w pierwszym przedsięwzięciu PPP w Polsce, którego stroną była administracja rządowa a nie JST, tj. Budowy budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.